AJF Cluj: Adunarea Generală de Alegeri se va desfășura în data de 14 februarie (ora 17) Reviewed by CD on . Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor Nr. 16, în conformitate cu prevederile Art. 25 din Statutul As Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor Nr. 16, în conformitate cu prevederile Art. 25 din Statutul As Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»AJF Cluj: Adunarea Generală de Alegeri se va desfășura în data de 14 februarie (ora 17)

AJF Cluj: Adunarea Generală de Alegeri se va desfășura în data de 14 februarie (ora 17)

AJF Cluj: Adunarea Generală de Alegeri se va desfășura în data de 14 februarie (ora 17)

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor Nr. 16, în conformitate cu prevederile Art. 25 din Statutul Asociației, în ședința din 19.12.2016, a hotărât convocarea Adunării Generale de Alegeri în data de 14.02.2017, orele 17:00, care se va desfășura în Sala de Conferințe a S.C. Cluj-Arena S.A. din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, pentru toți membri afiliați cu drept de vot.

Ordinea de zi:

1. Constatarea întrunirii cvorumului;

2. Aprobarea Ordinii de zi;

3. Alocuțiunea președintelui A.J.F.;

4. Desemnarea scrutătorilor și a Comisiei de Validare a voturilor;

5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

6. Validarea membrilor asociației noi afiliați și a celor suspendați sau excluși, care nu mai activează ori s-au desființat;

7. Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației A.J.F. pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;

8. Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

9. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot;

10. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli;

11. Alegerea Președintelui A.J.F., a celor doi Vicepreședinți și validarea alegerilor desfășurate pentru desemnarea celorlalți membri ai Comitetului Executiv, precum și validarea Secretarului General, Trezorierului și Președintelui Comisiei Județene a Arbitrilor numiți de președintele ales;

12. Alegerea președintelui și a membrilor Comisiei de Cenzori;

13. Diverse.

Membri afiliați vor depune la secretariatul A.J.F. Cluj, până în data de 30.01.2017, ora 16:00, propuneri de candidaturi la funcția de Președinte al A.J.F. și pentru cele două funcții de Vicepreședinți ai A.J.F., însoțite de acordul și programe scrise ale fiecărui candidat propus privind strategia și obiectivele pe care dorește să le realizeze în perioada mandatului.

Persoanele propuse pentru a candida la funcția de Președinte al A.J.F. trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 35 din Statutul Asociației, care poate fi accesat la adresa:

frf-ajf.ro/cluj/pagini/legi-si-regulamente-88.html

Persoanele propuse pentru a candida pentru cele două funcții de Vicepreședinți ai A.J.F. trebuie să îndeplinească aceleași condiții prevăzute la Art. 35 din Statutul Asociației pentru funcția de președinte, cu singura excepție că aceștia pot avea studii medii sau superioare.

Membrii afiliați vor comunica în scris, telefonic sau prin e-mail la secretariatul A.J.F. până în data de 07.02.2017 numele delegatului cu drept de vot care este desemnat pentru a participa la Adunarea Generală.

Delegatul desemnat se va prezenta la Adunarea Generală cu act de identitate și mandat scris, conform formularului anexat (delegație), emis de clubul / asociația pe care o reprezintă, mandat în baza căruia va primi drept de vot.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus