”Biserică din Dej, să nu uiți!” Mesaj aniversar la 70 de ani (VIDEO)

”Biserică din Dej, să nu uiți!” Mesaj aniversar la 70 de ani (VIDEO)

Mesaj emoționant, transmis în acest sfârșit de săptămână de către pastorul asistent al Bisericii Penticostale Nr.1-Dej, cu prilejul aniversării a 70 de ani de existență. Dacă majoritatea oamenilor  privesc uitarea ca pe un lucru de zi cu zi, normal, natural, la nivel de popor, Biblia spune că acest lucru este un păcat. Din acest motiv, subiectul ales pentru dezbatere, adresat punctual bisericii, a fost să nu uite!

 

Prin harul lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt, Biserica Penticostală din Dej a luat ființă în anul 1949. Primul loc de adunare a fost pe str. Varga Catalina, nr.49, unde, în locuința familiei Chira Gheorghe și Ana (creștini ortodocși), într-o cameră de 4x4m luată cu chirie, se întâlneau la părtășie între 12 și 15 persoane (fiecare își adusese scaunul său de acasă).

În anul 1950, când fratele Marin Sandu a fost invitat de fratele Mureșan Vasile, conducătorul bisericii, să vină la Dej,, erau 22 de membri. Un timp, biserica a fost slujită la Cina Domnului de către fratele Pop Ionaș din Cluj. tot în această perioadă, au slujit la actele de cult frații prezbiteri Baias Ștefan și Baias Petru de la Vad.

În anul 1956, biserica s-a mutat la faminia Mureșan Vasile și Reghina, pe str. Baia Mare, nr.20. Familia Mureșan a pus la dispoziția bisericii o cameră de dimensiuni mai mari, fără să ia chirie. În 1957, numărul membrilor trecuse de 40. În vremea acea, fratele  prezbiter Georgiu Dănilă de la Chiuiești a slujit biserica la actele de cult. Cam în această perioadă, s-a procedat pe linia Cultului Penticostal, la organizarea pe sectoare a bisericilor. Astfel, Biserica Penticostală din Dej a fost trecută în sectorul de biserici slujite de fratele pastor Marin Sandu.

Al treilea locîn care a ființat Biserica Penticostală din Dej a fost casa familiei Borza Ilie și Ileana, pe str. Uzinei, nr.3. Mutarea s-a petrecut în anul 1964. Aici, biserica și-a desfășurat activitatea până în luna mai a anului 1967, când s-a mutat din nou pe str. Varga Catalina, acum la nr.76, la familia Pop Iosif și Viorica. În timpul cât a fost pe strada Uzinei, biserica a fost slujită de fratele pastor Rusu Ilisie din Negrilești, un pionier al credinței penticostale pe Valea Someșului. Mutându-se pe str. Varga Catalina, biserica a beneficiat de un spațiu mai mare, nu numai prin ceea ce,, inițial, s-a pus la dispoziție, ci prin ceea ce s-a adăugat în construirea unei camere cu aportul bisericii.

În 1968, a venit în biserica din Dej fratele Costea Augustin, mutându-se de la Călan (HD). A fost ales conducător al bisericii, poziție pe care a păstrat-o până în 1979, când a plecat definitiv în SUA. A fost ordinat ca diacon în biserică, iar la plecare era prezbiter, fiind ordinat în țară. Biserica s-a înmulțit cu ajutorul Duhului Sfânt. Datorită migrației forței de muncă de la sat spre oraș, au venit și frați care munceau în Dej. Printre cei veniți au fost și fratele Popan Victor, care era ordinat ca diacon. A slujit astfel în biserică până la plecarea sa în Timișoara, unde a fost ordinat ca prezbiter și mai târziu ca pastor.

În timp, spațiul devenit insuficient, s-a pus problema cumpărării întregului imobil, dar autoritățile vremii s-au opus, motivând cu poziția față de stradă,-clădirea era în curbă,-existând pericolul de accidente din cauza traficului rutier în momentul ieșirii mulțimii în stradă la terminarea slujbelor. După multe căutări și insistențe pentru aprobări, s-a cumpărat o casă cu teren aferent , pe strada Țibleșului, nr.37, în anul 1972. Cu o mobilizare deosebită a membrilor bisericii, s-a reușit demolarea vechii clădiri și ridicarea alteia, astfel că, în decembrie 1972 s-a intrat în noua clădire, prima ca proprietate a bisericii, aceasta fiind a patra mutare. În timp, a fost nevoie de extindere, astfel că în 1979, s-a acționat în acest sens.

În această clădire, biserica a funcționat până în anul 2008, numărul membrilor botezați ajungând și la peste 800, iar cu copii la peste 1000. Pastor al bisericii a fost fratele Marin Sandu până în 1984, când, într-un gest unic până la aceea vreme, a predat pastorația fratelui Mocan Romi, absolvent al Seminarului Teologic Penticostal București, promoția a doua, 1980-1984. Au fost ordinați ca diaconi (1982) și apoi ca prezbiteri (1987) frații Miclea Daniel și Prunean Ioan. Fratele Prunean Ioan a fost ales conducător de biserică în 1979, după plecarea fratelui Costea Augustin și a păstrat funcția până la plecarea sa în SUA în 1987.

În 1994 fratele Miclea Daniel a fost ordinat ca pastor, slujind în biserică și într-un sector de biserici. Au fost pastori și membri în biserică, slujind în biserică dar având responsabilități de sector, frații Pop Ioan de la Negreni și Miclea Ioan din Curtuiuș. În 1977 a venit ca membru în biserică, mutându-se cu familia de la Osoi, fiind apoi ordinat ca prezbiter, fratele Horvat Ioan. Este slujitor și membru activ și acum, în 2019.

Au fost ordinați diaconi și apoi prezbiteri (2009), frații Aitonean Cornel, Câmpan Vasile și Mureșan Ionică. De asemenea, au fost ordinați diaconi frații Stan Augustin, Oșan Pompei, Bălan Ștefan, Chira Sabin, Miclea Daniel Ioan și Miclea Vasile iar frații Bob Costel și Oros Daniel recunoscuți ca diaconi și slujind în biserică, ordinarea lor fiind făcută în alte biserici, înainte de a veni sau reveni ca membri. În septembrie 2015 , fratele Oros Daniel a fost ordinat ca și prezbiter. Toți aceștia sunt activi în slujbă. Din Biserica Penticostală Dej  au luat ființă în cursul anilor, biserici în Urișor și în Cuzdrioara și filiații în Ocna Dej, în Mănășturel și în Șomcutu Mic.

În 1994 un grup de 218 credincioși împreună cu fratele Mureșan Nelu, s-au desprins de biserică, înființând pe strada Horea, nr.25A, Biserica Penticostală nr.2 „Betel”-Dej. Fratele Nelu Mureșan a fost ordinat ca pastor al acestei biserici. De atunci, biserica de pe strada Țibleșului s-a numit Biserica Penticostală nr.1-Dej.

 

În luna octombrie 1996, s-a înființat,  prin inițiativă și prin implicarea fratelui Rocaș Todor, Biserica nr.3-Dej, strada Tatra nr.4, formată în general din credincioși mai în vârstă, domiciliați în zonă. În prezent această biserică are ca și conducător pe fratele diacon Pompei Oșan și pastor pe fratele Miclea Daniel.

Locașul de rugăciune de pe strada Țibleșului nr. 37 era de mai multă vreme neîncăpător. Astfel, în luna mai 1998, s-a cumpărat un teren cu o suprafață  de 1648 mp pe strada 22 Decembrie 1989 nr. 3A, pentru construcția unui nou locaș de rugăciune. Lucrările de construire au început în luna mai, anul 2002 și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, s-au terminat în 1 iunie 2008 când a avut loc slujba divină inaugurală.

Pe strada Țibleșului au rămas câțiva credincioși, ființând la început ca filiație a Bisericii nr.1, apoi ca biserică de sine stătătoare, formând Biserica Penticostală nr.4-Dej, actualmente păstorită de fratele Cupșa Ovidiu, care între anii 2003-2014 a fost pastor membru al bisericii noastre.

În primăvara anului 2016, fratele Neluțu Sighiartău, ordinat ca și prezbiter în SUA, a devenit membru al Bisericii Penticostale Nr.1-Dej. Ca și fapt de dată mai recentă, în luna mai a anului curent, fratele Emanuel Fedur a fost votat ca și pastor asistent al bisericii noastre.

Deși au avut loc atâtea desprinderi de grupări de credincioși, prin îndurarea Bunului Dumnezeu și prin lucrarea harului divin, Biserica Penticostală Nr.1-Dej numără în prezent 1069 membri, dintre care 743 botezați și 326 de copii.

 

Cornel POP

 

Recomandari

Alte Articole