175 de contribuabili au fost verificaţi de inspectorii de la Finanţe

93 de inspectori au efectuat un număr de 184  acţiuni de verificare la 175 contribuabili de pe raza judeţului Cluje şi s-au emis 79 decizii de impunere.

Direcţia Generală a Finanţelor publice a aplicat în cursul lunii iunie mai multe măsuri de executare silită. Au fost emise somaţii într-un număr de 11.942 de cazuri cu suma de 72.967 mii lei. Somaţiile încasate au fost în sumă de 20.381 mii lei.

Propririle înfiinţate au fost în număr de 8.178, cu suma de  48.860 mii lei, iar popririle încasate au fost în sumă de 14.203 mii lei. Au fost 46 de sechestre cu suma de 9.193 mii lei şi au fost sechestre valorificate în sumă de 174 mii lei.

Biroul de valorificare a bunurilor a încasat la bugetul de stat suma de 22.003 lei, asigurându-se preluarea, stabilirea preţurilor şi valorificarea bunurilor. Prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri în valoare totală de 6.248 lei. Stocul de bunuri nevalorificate a fost de 119.157 lei.

Au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare în sumă totală de 6.010 mii lei, aplicându-se în acelaşi timp un număr de 13 amenzi contravenţionale în cuantum de 37 mii lei.   Unul din obiectivele dorite de conducerea Direcţiei Generale  a Finanţelor Publice a fost  verificarea realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru inspecţie fiscală, precum şi soluţionarea acestora.

Din cele 210 cereri de rambursare TVA, cu control anticipat existente în sold şi depuse în perioada 1 iunie – 30 iunie 2012, organele  de inspecţie fiscală au soluţionat în perioada de raportare un număr de 83 cereri reprezentând 22.000 mii lei TVA solicitat a fi  rambursat, propunându-se : restituirea sumei de 21.731 mii lei ( 98,78 %) şi respingerea  sumei de 269 mii lei (1,22 %).

Astfel, la sfârşitul perioadei de raportare au ramas în sold un număr de 127 cereri reprezentând 32.267 mii lei TVA de rambursat.

Din iniţiativa organelor de inspecţie fiscală au fost transmise organelor în drept în vederea efectuării cercetării un număr de 6 sesizari penale, valoarea prejudiciului potenţial fiind de  5.757  mii lei.

Recomandari

Alte Articole