Consiliul Județean Cluj participă la acțiunile SMART+

Ieri a avut loc întâlnirea interregională organizată în cadrul proiectului SMART+. La acest mini-program pentru inovarea IMM-urilor și promovarea cercetării și dezvoltării tehnologice a participat o delegație de experți din cadrul Consiliului Județean Cluj

Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor
Bunele bractici identificate în cadrul workshopurilor vor constitui baza constituirii Car Cartei SMART+ pentru I.M.M.- uri şi a planurilor regionale de implementare.
Aspectele discutate în cadrul întâlnirii au fost următoarele:
– activităţile realizate până în prezent;
– planul de promovare şi publicitate, stabilirea unui calendar estimativ pentru desfăşurarea activităţilor viitoare;
– stadiul implementării subproiectelor;
– întâlnirile de lucru ale Comitetului de Conducere, ale Unităţii de Coordonare şi ale Comitetului Experţilor care vor avea loc în luna martie 2013, în Cluj Napoca, pentru a analiza Cartea pentru IMM-uri realizată pe baza bunelor practici selectate;
– întâlnirea Comitetului de Conducere SMART+ din luna iunie 2013, în Kozani Grecia, pentru aprobarea Cartei pentru IMM-uri;
SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).
Partenerii implicaţi în proiect sunt: Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect; Regiunea Leipzig din Germania; Regiunea Malopolska din Polonia; Regiunea Macedonia de Vest din Grecia; Consiliul Judeţean Cluj; Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.

Recomandari

Alte Articole