Horea Uioreanu, proaspăt ales președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională

Horea Uioreanu a fost ales astăzi, 3 octombrie a.c., președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) de către membrii consiliului din cele șase județe componente (Bistriţa-Năsăud, Bihor, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare şi Cluj). Numirea președintelui Consiliului Județean Cluj la conducerea CDR s-a făcut în temeiul principiului deținerii acestei funcții prin rotație, pe o durată de un an.

Horea Uioreanu consideră că una dintre prioritățile mandatului de președinte o constituie creșterea semnificativă a gradului de absorție a fondurilor europene la nivelul întregii regiuni. Noul președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest susține, de asemenea, că ”voi urmări ca accentul să fie pus pe acele proiecte care vor avea un impact cât mai mare în ceea ce priveşte dezvoltarea accelerată a întregii regiuni şi care vor contribui considerabil atât la creşterea economică cât şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor din regiunea de nord-vest a ţării ”.
Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest s-au aflat o serie de materiale referitoare la aprobarea raportului Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru semestrul I al anului 2012, informarea asupra stadiului implementării la nivelul regiunii a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, avizarea unor contracte de finanţare încheiate de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi beneficiari în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 precum şi unele propuneri de modificare a Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Conform legislaţiei în vigoare, Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul deliberativ care coordonează întregul proces de dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, entitate care reuneşte şase judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională are în componenţă preşedinţii consiliilor judeţene ale tuturor cele şase judeţe din regiune şi câte un reprezentant al consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, desemnaţi din fiecare judeţ pe durata mandatului. El este condus de către un preşedinte şi un vicepreşedinte, funcţii care sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an.
Printre cele mai importante atribuţii ale Consiliului se numără aprobarea strategiei şi a programelor de dezvoltare regională, aprobarea proiectelor de dezvoltare regională, transmiterea către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională de propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare regională, aprobarea criteriilor/priorităţilor/ alocărilor şi destinaţiilor resurselor Fondului pentru dezvoltare regională, urmărirea utilizării fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

Recomandari

Alte Articole