O nouă etapă în proiectul de extindere a rețelelor de apă și canalizare în județul Cluj

Satul Boju va fi racordat la rețeaua de apă potabilă a județului Cluj

Vineri, 16 octombrie a.c., a fost semnat contractul de servicii privind asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului major de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj. Acesta este parte integrantă a Programului de investiții finanțat din fonduri europene, în valoare de 355,6 milioane de euro, implementat de Compania de Apă Someș S.A., societate în cadrul căreia Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar.

𝗔𝗹𝗶𝗻 𝗧𝗶ș𝗲, 𝗣𝗿𝗲ș𝗲𝗱𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗹𝘂𝗷: „𝘈𝘮 𝘢𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘦𝘢𝘨𝘢 𝘢𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘶𝘤𝘢𝘵 𝘥𝘰𝘳𝘪𝘮 𝘴𝘢 𝘯𝘦 𝘢𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢𝘮 𝘤𝘢 𝘭𝘶𝘤𝘳𝘢𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘦𝘹𝘦𝘤𝘶𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘥𝘳𝘶𝘭 𝘮𝘦𝘨𝘢-𝘱𝘳𝘰𝘪𝘦𝘤𝘵𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘥𝘪𝘯 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘶𝘳𝘪 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘯𝘦 𝘷𝘰𝘳 𝘧𝘪 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘢 𝘮𝘢𝘪 𝘣𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘤𝘶 𝘤𝘦𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘴𝘪 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘯 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘶. 𝘐𝘯 𝘮𝘰𝘥 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘶, 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵𝘦𝘢 𝘷𝘰𝘳 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘦 𝘤𝘶 𝘤𝘦𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘣𝘶𝘯𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘪 𝘥𝘰𝘢𝘳 𝘤𝘶 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵”.

Obiectivul contractului, în valoare de 27.433.500 lei fără T.V.A., îl reprezintă supervizarea tehnică a celor 25 de contracte de lucrări și a unui contract de furnizare de produse, derulate în cadrul proiectului privind extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în județele Cluj și Sălaj.
Societății câștigătoare a acestui contract îi revine obligația de a verifica în teren, în toate cele 174 de localități incluse în proiect, dacă lucrările sunt executate conform obiectivelor asumate. De asemenea, aceasta va trebui să verifice dacă lucrările se încadrează în bugetul aprobat al proiectului precum și dacă antreprenorii folosesc personal profesionist autorizat și cu experiență în implementarea acestor categorii de lucrări.

Recomandari

Alte Articole