Opt noi comune clujene, declarate „zone cu resurse turistice”

Opt noi comune clujene vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare în plan turistic, atât prin atragerea de fonduri nerambursabile, cât și prin programele naţionale şi judeţene de dezvoltare, odată cu atestarea lor ca „zone cu resurse turistice”: Recea Cristur, Dăbâca, Geaca, Vad, Țaga, Bonțida, Panticeu și Bobâlna.
Stabilirea obiectivă a potențialului turistic a celor opt comune clujene s-a realizat în baza unei evaluări complexe, multicriteriale, care a cuprins patru categorii de elemente analizate:
– resursele naturale (floră, faună, piesaje),
– resursele antropice (monumente, situri arhelogice, obiective de arhitectură),
– infrastructura turistică (pensiuni, hoteluri, alte obiective turistice) și
– infrastructură tehnică (drumuri, instalații edilitare).
Pe termen mediu și lung, comunele considerate ca având resurse turistice vor beneficia de o șansă în plus în atragerea de finanțări nerambursabile, prin promovarea, cu prioritate, a acelor proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice specifice, tehnice și de protecție a mediului. Având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea proiectelor de dezvoltare a turismului în cele cinci comune cu resurse turistice va genera un impact benefic pentru dezvoltarea economică şi creșterea calității vieții cetățenilor.

Recomandari

Alte Articole