Susținere pentru învățământul dual din județul Cluj

Consiliul Județean Cluj a aprobat, în cadrul ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de miercuri, 15 februarie a.c., încheierea unui contract de parteneriat pentru constituirea „Consorțiului pentru Învățământul Dual Clujean”.
Acest demers a fost inițiat de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, alături de Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
Scopul principal al Consorțiului îl reprezintă asigurarea educației și formării profesionale inițiale în sistem dual, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici sau cu alți parteneri relevanți pentru a adapta educația și formarea profesională la cerințele pieței muncii.
În acest sens, cei 24 de membri semnatari ai contractului, instituții de învățământ, autorități publice și operatori economici, deopotrivă, vor participa în comun la pregătirea și depunerea Proiectului din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), cu denumirea „Dezvoltarea Consorțiului de Învățământ Dual Clujean”.
Concret, acțiunile din cadrul proiectului vizează o serie de investiții constând în construcții noi, reparații capitale, consolidări, precum și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea Campusului, pe un teren proprietate a USAMV Cluj-Napoca, și asigurarea condițiilor necesare derulării procesului educațional și de formare profesională.
Contractul, încheiat pe o perioadă de 15 ani, reunește efortul comun al tuturor actorilor implicați în vederea facilitării inserției absolvenților învățământului dual pe piața muncii.

Recomandari

Alte Articole